Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties

Internetwijzer basisonderwijs

1 februari 2006
Logopedie en Foniatrie, februari 2006

De site Internetwijzer basisonderwijs is een zeer uitgebreide site. De doelgroepen zijn leerkrachten, leerlingen, intern begeleiders, ouders, remedial teachers en schoolleiders.Maar ook voor logopedisten kan de site heel bruikbaar zijn.Voor elke doelgroep is er een startpagina met allerhande onderwerpen. Bij de ouders is bijvoorbeeld een overzicht te vinden van ouder- en belangenverenigingen en informatie over opvoeding.

Kennisnet

1 november 2005
Logopedie en Foniatrie, november 2005

Kennisnet is een internetorganisatie van en voor het Nederlandse onderwijs.De site is uitgebreid en zeker ook voor logopedisten zeer bruikbaar. Het is bedoeld voor het primaire, het voorgezet en het beroepsonderwijs. In dit stukje beperk ik mij tot het primaire onderwijs.

Kinderpagina's

1 augustus 2003
Logopedie en Foniatrie, augustus 2003

Vanuit de kinder startpagina zijn er veel interessante sites te vinden. Zo zijn er links naar kleurplatenpagina's, spelletjespagina's, kinderboekenpagina's.

Mailinglists

1 november 2001
Logopedie en Foniatrie, november 2001

Op Internet zijn veel mailinglists te vinden. Een computer houdt een lijst bij van alle personen die zich voor de mailinglist opgegeven hebben. Als een e-mail naar deze computer gestuurd wordt, krijgt iedereen automatisch een kopie. Op deze manier is het eenvoudig om een bericht te sturen aan allerlei geïnteresseerden. Reacties worden ook automatisch naar alle deelnemers gestuurd. Omdat iedereen de berichten op de mailinglist kan volgen en eventueel zijn eigen mening kan geven ontstaan vaak boeiende discussies.

Online spelletjes

1 november 2004
Logopedie en Foniatrie, november 2004

Veel spelletjes die online te spelen zijn, zijn geschikt als behandelmateriaal of kunnen als huiswerkopdracht gegeven worden. Ik bespreek de homepage van de Schooltv, geschikt voor peuters, kinderen in het primair onderwijs en kinderen in het voortgezet onderwijs. Ik beperk mij hier tot het bespreken van de gedeelten geschikt voor peuters en de kinderen in het primair onderwijs.

Plaatjes op Internet

1 januari 2001
Logopedie en Foniatrie, januari 2001
Binnen de behandeling is een logopedist vaak op zoek naar aansprekende afbeeldingen voor de articulatietraining of de taalstimulering. In documenten en op homepages worden vaak dergelijke plaatjes gebruikt. Deze plaatjes worden 'clip art' genoemd. In deze LoFo rubriek heb ik een aantal sites besproken waar mooie, bruikbare clip arts gevonden kunnen worden.

Slikstoornissen

1 juli 2002
Logopedie en Foniatrie, juli/augustus 2002

Ook over slikken en slikstoornissen is op het Internet veel te vinden. Bij het zoeken naar informatie is het belangrijk te letten op de zoektermen. Zo is het handig om bij het zoeken naar informatie over slikstoornissen ook de term dysfagie of dysphagia te gebruiken. Dit vergroot de kans het gezochte te vinden.

Stotteren

1 maart 2001
Logopedie en Foniatrie, maart 2001

Op het Internet zijn veel websites over stotteren te vinden. Naast de reguliere stotterverenigingen zijn ook de commerciële stotterinstanties aanwezig.

Hieronder volgt een beschrijving van een aantal stotterpagina's.

Syndromen

1 mei 2002
Logopedie en Foniatrie, mei 2002

Als logopediste krijg je regelmatig te maken met kinderen of volwassenen met een bepaald syndroom. Om over een syndroom vlot goede informatie te vinden kan het Internet handig zijn. Zo is er een homepage over erfelijkheid. Op deze site zijn naast informatie over erfelijkheid in het algemeen ook beschrijvingen van honderden erfelijke ziekten en aandoeningen te vinden. Verder bestaat de mogelijkheid literatuur over erfelijkheid te zoeken.