Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisnet

Het internet is voortdurend aan het veranderen, daardoor kan het zijn dat één of meerdere links in onderstaande publicatie niet meer kloppen. Mocht je tegen een slecht werkende link aanlopen, laat het me dan weten, dan kan ik proberen de link weer goed te maken.
Voor:
Logopedie en Foniatrie, november 2005

Kennisnet is een internetorganisatie van en voor het Nederlandse onderwijs.De site is uitgebreid en zeker ook voor logopedisten zeer bruikbaar. Het is bedoeld voor het primaire, het voorgezet en het beroepsonderwijs. In dit stukje beperk ik mij tot het primaire onderwijs.

Screenshot van kennisnet.nl
Screenshot van Leerland, op kennisnet.nl

Onder het kopje ‘leerkrachten’ is er veel informatie over de opbouw van de site en zijn ook lesmaterialen te vinden. Door bijvoorbeeld op lesmateriaal, vakken en taal te klikken is er een overzicht van lesmaterialen voor taal. Er bestaat ‘wroet de mol’, een visuele zoekmachine voor kinderen van groep 1, 2 en 3. Deze zoekmachine heeft tot doel het woord- en taalbegrip te stimuleren. Er zijn honderden woorden met afbeeldingen te vinden. De woorden zijn gerangschikt op verschillende thema’s, zoals het huis, sprookjes, vakantie. Als je op een afbeelding klikt, wordt het woord ook uitgesproken. Bij de uitleg voor de leerkracht is het ook mogelijk een woord op te zoeken.

Bij het primaire onderwijs wordt er onderscheid gemaakt tussen groep 1 tot en met 3, groep 4 tot en met 6 en groep 7 en 8.

Door achtereenvolgens op ‘kids’, ‘primair onderwijs’ en dan groep 1 tot en met 3 te klikken, kom je in ‘leerstad’, waar je met behulp van een treintje naar de verschillende onderdelen kan rijden. Zo is er getallenstad, ontdekstad, letterstad, speelstad en sprookjesdorp. Er zijn veel spelletjes te vinden, zoals het herkennen van dierengeluiden, het aanklikken van lichaamsdelen en een memorie van dieren. In sprookjesstad worden er sprookjes verteld ondersteund met plaatjes.

Bij groep 4 tot en met 6 zijn er ook veel mogelijkheden om de taal te stimuleren. Zo vind je door ‘vakken’ en daarna ‘taal’ aan te klikken voorleesverhalen van‘schip Ahoy’. In de tekst staan gekleurde woorden. Door op die gekleurde woorden te klikken, vind je een plaatje. Zo staat er bijvoorbeeld de kapitein ‘plukt aan zijn snor’. Door op ‘plukt aan zijn snor’ te klikken, zie je de kapitein ook echt aan zijn snor plukken. Ook is het interessant bij het vak geschiedenis te kijken of de thema’s aan te klikken.

Bij groep 7 en 8 is de opzet dezelfde als bij groep 4 tot en met 6. Bij het vak taal zijn taallessen online te vinden, met bijvoorbeeld oefeningen voor het gebruik van lidwoorden, tegenstellingen, synoniemen.

Publicatiedatum
1 november 2005