Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties

Auditieve verwerkingsproblemen

1 november 2003
Logopedie en Foniatrie, november 2003
Artikeltje uit de reeks 'Logopedie en Internet' van de LoFo. In dit stukje informatie over Auditieve verwerkingsproblemen.

Autisme

1 oktober 2002
Logopedie en Foniatrie, september 2002

Een zeer bruikbare pagina is de startkabel.nl over autisme met allerlei links, netjes onderverdeeld in onderwerpen, zoals organisaties in Nederland, pictogrammen, behandelingsmethodes, mail lijsten, boeken en publicaties, persoonlijke sites van mensen met een autistische stoornis, enzovoort.

Autisme en ADHD

1 juni 2005
Logopedie en Foniatrie, juni 2005

Over elk mogelijk onderwerp bestaat er wel een indexpagina op het Internet, waar links in verschillende rubrieken duidelijk worden weergegeven. Deze indexpagina’s kunnen je goed helpen bij het zoeken en vaak staan er ook onderwerpen, waar je in eerste instantie niet bij stil had gestaan. Ook staan er meestal weer links naar andere onderwerpen, die raakvlakken hebben. Bij de indexpagina’s over autisme zijn veel links te vinden van ADHD.

Bookmarks en verzamelingen van links

1 oktober 2000
Logopedie en Foniatrie, oktober 2000
Dit is de eerste van een verzameling stukjes over internet en logopedie die in de LoFo gepubliceerd zijn. In dit eerste stukje ga ik wat dieper in op methoden om om te gaan met de enorme hoeveelheid gegevens van het internet.

Databanken

1 september 2004
Logopedie en Foniatrie, september 2004

Een aantal keer is mij de vraag gesteld hoe te zoeken naar literatuur en onderzoekverslagen via het Internet. Daarom leek het mij leuk een keer wat over databanken te schrijven. Databanken hebben een verwijzende functie. Meestal is er een samenvatting van een artikel te vinden en wordt er vermeld uit welk tijdschrift het komt.

Downloaden van folders

1 mei 2004
Logopedie en Foniatrie, mei 2004

Op het Internet bestaat naast de mogelijkheid om folders te bestellen ook de mogelijkheid om folders gratis te downloaden. Vaak zijn het de oorspronkelijke folders, die ook op het Internet gezet zijn.

De Vereniging van motorische gehandicapten en hun ouders (BOSK) heeft op hun website een pagina met allerlei te downloaden brochures en folders. Zo zijn er de folders 'Mijn kind heeft een schisis' en 'Mijn kind heeft een spraak/taalstoornis'.

Dysfatische ontwikkeling

1 december 2002
Logopedie en Foniatrie, december 2002

Onlangs kreeg ik een kind aangemeld, waarbij gedacht werd aan een dysfatische ontwikkeling. Dit bracht mij op het idee om informatie over dit onderwerp te zoeken. In totaal heb ik vier Nederlandstalige pagina's over dysfasie gevonden.

Dyslexie

1 juli 2004
Logopedie en Foniatrie, juli/augustus 2004

Op het Internet is een wildgroei van stichtingen, verenigingen, bedrijven, enzovoort te vinden die zich bezighouden met dyslexie. Er bestaan verschillende startpagina's met verwijzingen naar homepages over dyslexie. Bijvoorbeeld www.dyslexie.pagina.nl, www.ikwilhet.nu en www.hollandshart.nl

Gehoor

1 september 2001
Logopedie en Foniatrie, september 2001

Op het Internet zijn veel websites over gehoor te vinden. Hieronder volgt een beschrijving van drie homepages die snel informatie verschaffen over het gehoor of een overzicht geven van op welke sites de informatie te vinden is.

Het gebruik van Internet binnen de logopedie

11 september 2004
Lezing Assen, 11 september 2004
Op de Noorddag van 11 september 2004 heb ik een lezing gegeven over 'Logopedie en Internet'. Dit is het uitgewerkte verhaal wat toen verteld is.