Overslaan en naar de inhoud gaan

Over mezelf

Opleiding

Ik heb mijn opleiding in Leiden gedaan en ben sinds 1991 afgestudeerd. Ik heb stage gelopen op een school voor Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) en een school voor Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden (LOM) met een afdeling voor In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK). Verder heb ik stage gelopen in een particuliere praktijk. De logopedistes daar waren gespecialiseerd in sensorische integratietherapie en werkten zowel met kinderen als volwassenen.

Werkervaring

Sinds december 1991 heb ik een particuliere praktijk in Rotterdam. In december 2016 heb ik mijn 25 jarig bestaan gevierd. Elk jaar heb ik verschillende cursussen gevolgd en mij bijgeschoold, zodat mijn kennis up-to-date is en blijft. Een overzicht van mijn cursussen zal binnenkort op deze website te vinden zijn. Van 2007 tot en met 2015 heb ik zelf ook de cursus Logopedie en Internet voor collega logopedisten gegeven.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, binnen

Kinderen en specialisatie

Mijn specialisatie is het werken met kinderen met een verstandelijke beperking op het niveau van Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Te denken hierbij valt aan kinderen met het syndroom van Down. Maar ook diverse andere syndromen ben ik al tegen gekomen (22q11deletie syndroom, syndroom van Turner, syndroom van Williams, syndroom van Cornelia de Lange, enzovoort). Verder zijn er kinderen die een mentale retardatie hebben, waar geen duidelijke oorzaak voor is.

Een zeer interessante groep vind ik kinderen met autisme of pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Deze kinderen hebben ook een zeer specifieke aandacht nodig. Het is heel leuk en zeker wel een uitdaging om met deze kinderen te werken.

Het doel bij kinderen met een verstandelijke beperking komt meestal neer op het verbeteren van de mondelinge communicatie. Logopedie is nodig om de kinderen in staat te stellen zich op welke manier dan ook duidelijk te kunnen maken. De behandelingen zijn meestal langdurig en intensief. Dingen die voor "normale" kinderen vanzelfsprekend en "makkelijk" zijn, moeten soms aangeleerd worden. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het beurt nemen. De kinderen gaan vaak vooruit, maar dit gaat zeer langzaam.

Verder werk ik ook met kinderen zonder beperkingen in alle leeftijden. Ik zie kinderen met articulatieproblemen (bijvoorbeeld kinderen die slissen of de /r/ niet uit kunnen spreken), met taalproblemen (bijvoorbeeld kinderen die problemen met het begrijpen van taal of het vertellen hebben), met mondmotoriekproblemen (bijvoorbeeld kinderen die altijd met hun mond open zitten) en kinderen die stotteren.

In mijn praktijk heb ik veel te maken met tweetaligheid. Niet elk kind dat problemen heeft met de Nederlandse taal wordt in behandeling genomen. Alleen de kinderen die ook in hun moedertaal problemen hebben of in vergelijking met andere tweetalige kinderen een grote achterstand vertonen.

De kinderen zonder beperkingen gaan vaak snel vooruit. Al zijn er ook veel kinderen die extra hulp krijgen op school (Passend onderwijs) of toch nog op een school voor Speciaal Onderwijs terechtkomen. Kortom mijn werk is en blijft zeer afwisselend en boeiend.

Volwassenen en specialisatie

Naast het werken met kinderen werk ik ook met volwassenen. Ik vind het heel leuk om met volwassenen te werken. De aanpak is heel anders dan bij kinderen en de motivatie van de patiënten is zeker ook anders.

Ik behandel vooral volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld ten gevolge van een CVA (beroerte). Hierbij kan er sprake zijn van een afasie, dysartrie of slikproblemen. Ik ben aangesloten bij het Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam (ECNR). Hier vinden mono- en multidisciplinaire overleggen plaats. Ik ben bestuurslid van het ECNR. Ik sta in het afasieregister en ben lid van Afasienet.

Samenwerking

Voor de behandeling van de kinderen en de volwassenen werk ik samen met andere zorgverleners, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, enzovoort. Ook vindt er samenwerking plaats met intern begeleiders, leerkrachten, enzovoort. Ik ben lid van de Zorggroep Logopedisten Rotterdam (Zoloro). Ook neem ik deel aan een collegiaal overleg met als onderwerp: de methode prompt. Verder neem ik deel aan een kwaliteitskring, waar logopedische onderwerpen besproken worden. Sinds 2020 ben ik lid van het Paramedisch Netwerk Rotterdam (PMNR) in oprichting en neem ik ook deel aan de werkgroep kwaliteit.

Ik denk dat mijn gedeelte over het werk onvolledig is en ook altijd zal blijven, omdat het werk van een logopediste in een particuliere praktijk heel uitgebreid is. Er zijn veel verschillende mensen met veel verschillende problemen. Elke dag kan weer iemand anders zich aanmelden met een probleem. Ook al volg ik de logopedische standaarden en richtlijnen, het is toch altijd weer anders. Datgene wat bij de ene persoon goed aanslaat, is bij de andere volstrekt verkeerd gekozen.